Definitie van strategische marketing

Wat is strategische marketing? Er zijn vele definities van strategische marketing en de definitie verandert over de jaren. Marketing draait om het idee van aanbieders en afnemers van producten. De aanbieder wil de afnemers er van overtuigen dat zijn product beter is dan dat van andere aanbieders. Marketing moet niet worden verward met reclame of verkoop. Reclame en verkoop zijn een onderdeel van de marketing. Als het aangeboden product niet voldoet zal verkoop en reclame de afnemers niet overtuigen.
Het belangrijkste element in de marketing is luisteren naar de afnemers, of te wel klanttevredenheid.
Goede marketing leidt tot succes als je de behoeften van de klanten begrijpt en hen producten of diensten aanbiedt die hen echt helpen.

En het strategische dan?
Een strategie is een plan van aanpak om iets te bereiken. Dit plan, de strategie, moet goed doordacht zijn. Daarom spreekt men vaak van een strategisch marketing plan. Bij het opstellen van dit plan kan gebruik worden gemaakt van modellen.

Plan

Marketing Plan
Of het nu een nieuw product of een al een bestaand product betreft, een marketing plan is onmisbaar. Het marketing plan is een dynamisch geheel en moet bij tijd en wijle worden aangepast aan de veranderde omstandigheden.
Een marketing plan begint altijd met analyse en onderzoek van het product in relatie tot de markt en de organisatie. Centrale vraagstelling is hierbij natuurlijk of, en zo ja, hoe groot, er een markt is voor uw product, en of uw bedrijf de capaciteit heeft om aan deze vraag te voldoen. Denk hierbij aan financiering, productiecapaciteit, logistiek etc.
De volgende stap is de strategie, wat is de beste manier om het product in de markt te zetten. Is het wellicht goed om op kleine schaal te beginnen, en daarna uit te breiden. Of is het, mede ingegeven door eventuele concurrentie, beter om meteen 'full scale' te gaan.
De laatste stap is om na het onderzoek en de strategiebepaling alles in praktijk te brengen. De activiteiten te ondernemen die leiden tot een succes.
Strategisch marketing plan

Modellen

Marketing Modellen
Marketing modellen kunnen worden gebruikt als hulpmiddel om een analyse te maken van het product, de markt, uw organisatie, concurrentie, productieproces etc. Voor elk element dat invloed heeft op het slagen van uw onderneming is een model gemaakt. Een paar bekende modellen zijn de
 • BGC matrix, voor portfolio analyse,
 • SWOT analyse, bepalen van de sterke van uw onderneming en de markt.
 • Foetsje model, analyse van de haalbaarheid van uw doelstellingen.
Dit zijn maar enkele voorbeelden, er zijn er talloze, en er komen er nog steeds meer bij. Met de introductie van internet, en de bijbehorende social media, komen ook weer nieuwe modellen om de hoek kijken.
strategische marketing model

Opties

Strategische marketing opties FOETSJE opties Het hier boven beschreven onderzoek en strategiebepaling leiden vaak tot meerdere opties. Er is vaak geen enige juiste plan van aanpak, er zijn meerdere opties. Bij een al bestaand product, met een al bestaand productieproces is de huidige situatie de zogenaamde nuloptie. Bij een nieuw product is er geen nuloptie. Voor het bepalen van de juiste optie dat leidt tot succes kan gebruikt worden gemaakt van vele modellen. De opties kunnen worden getoetst met het FOETSJE model.

Het FOETSJE model toetst de potentiële marketing opties op de haalbaarheid van 7 doelstellingen. Deze 7 doelstellingen zijn te bepalen door de volgende vragen te analyseren. Elke vraag kan worden gewaardeerd met een cijfer van 1 tot en met 5. (met 1 als ondergrens en 5 als bovengrens)
 • F: Financieel genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren?
 • O: Organisatorisch is het plan organisatorisch uitvoerbaar?
 • E: Economisch past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?
 • T: Technologisch is het plan technisch uitvoerbaar?
 • S: Sociaal past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?
 • J:  Juridisch is het plan juridisch uitvoerbaar?
 • E: Ethisch is het plan ecologisch verantwoord?
 • De som, eventueel gedeeld door 7, geeft een waardering voor elke optie. De optie met het hoogste cijfer, of hoogste gemiddelde, is de beste optie en verdiend uitvoering.

Vragen en antwoorden

achtergrond informatie over strategische marketing

Geschiedenis

Sinds de mens kan praten doet hij aan marketing. Met de komst van het schrift werd deze marketing intenser. Bewijzen van vroege marketing zijn moeilijk te vinden. Over het algemeen wordt de eerste uitgave van een consumenten tijdschrift door de Amerikaanse tractor bouw John Deere in 1895 als eerste echte strategische marketing gezien. In 1900 begint de Franse banden fabrikant Michelin met de Michelingids. Eén van de grootste strategische marketing succes ooit.

Een ander strategische marketing succes verhaal is de zogenaamde “soap opera”. De soaps zijn ontstaan de in de jaren dertig, eerst voor radio, later ook voor televisie. Een soap opera is een verhaal over de onderlinge relaties tussen meerdere personen, doorspekt met veel drama. De productie werd gesponsord door een zeep fabrikant. Er waren veel reclame blokken over zeep, vandaar de naam “soap”. Door de opbouw van de verhaallijnen raken volgers min of meer verslaaft aan de series. Ze blijven het volgen, inclusief de zeep reclames

Social media

De opkomst van het internet heeft een hele nieuwe dimensie toegevoegd aan strategische marketing. Dit heeft mede te maken met de snelheid en toegankelijkheid van het internet. Het is voor een bedrijf nu makkelijker en sneller om een miljoenen publiek op de hoogte te stellen van nieuwe producten of verbetering een bestaande producten. Dit kan niet alleen via de bedrijfswebsite, maar ook in de vorm van filmpjes. Daarnaast zijn socail media, facebook, twitter etc, van onschatbare waarde.

Van de andere kant kunnen consumenten veel sneller reageren. Via dezelfde social media krijgt een bedrijf, gefundeerd of ongefundeerd, direct feedback, hetgeen ook door iedereen is te lezen. Het is voor een bedrijf zaak om direct en afdoende op deze feedback te reageren. Vaak hebben bedrijven hele teams die alle reactie op internet omtrent het bedrijf en de producten analyseren en zo nodig reageren.

Kritiek

Met enige regelmaat klinkt er kritiek op strategische marketing. Dit geldt dan met name het onderdeel reclame. Strategische marketing is meer dan alleen reclame, maar reclame maakt er wel een groot onderdeel van uit. Zo worden de reclames voor fastfood en energiehoudende, vaak ongezonde, levensmiddelen in verband gebracht met overgewicht en obesitas. Daarnaast wordt strategische marketing verantwoordelijk gehouden voor de globalisering. Het verplaatsen van het productieproces naar lage lonen landen levert meer winst op. Dit kan echter leiden tot uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden voor veel fabriekswerkers.

Een ander punt van kritiek is dat strategische marketing leidt tot minder innovatie. Het overtuigen van de consument dat een ander geurtje zeep, shampoo of wasmiddel beter is maakt dat een bedrijf niet meer genoodzaakt wordt om echt nieuwe producten te ontwikkelen.